Fitklub Hurbanka na FacebookuFitklub Hurbanka baby plávanie na FacebookuAko sa k nám dostanete

Pre deti

Pokyny pre rodičov

Čas pred a počas lekcie

Je potrebné prísť 10 – 15 min. pred začiatkom lekcie do vstupných priestorov plavárne. 5 min. pred začiatkom lekcie si prevezmete na kaviarni kľuč od skrinky v šatni (na základe odovzdania vašej ClubCard s menom dieťaťa).  Pri vstupe do šatní sa rodičia aj deti prezujú do čistých prezúviek (rodičia môžu používať návleky). Rodič odovzdá dieťa oblečené v plavkách trénerovi pri vstupe na bazén.

Počas lekcie môžu rodičia využiť naše ďalšie služby:

  • občerstvenie v kaviarni
  • saunu
  • detský kútik, a ďalšie

Neprítomnosť rodiča na bazéne počas výučby je dôležitá! Po lekcii rodič prevezme dieťa od inštruktora plávania, pomôže mu osprchovať sa, vysušiť, obliecť a opustiť priestory šatne do 15min.

Po plávaní je vhodné doplniť pitný režim v našej kaviarni. Posledná 11. lekcia resp. 5. lekcia (tzv. predvádzacia) – rodičia (max. dve osoby na dieťa) majú možnosť zostať počas lekcie pri bazéne a sledovať, čo sa dieťa počas kurzu naučilo, na záver kurzu je dieťa odmenené mokrým vysvedčením a sladkosťou.

Doplňujúce informácie

Úvodná hodina sa začína 20 min. pred kurzom v priestoroch baru, kde poskytujeme všetky informácie ohľadom kurzu. Účastník kurzu je definitívne zapísaný po vyplnení prihlášky, čestného prehlásenia a po zaplatení kurzu. Informácie o priebehu a výsledkoch plaveckého kurzu dieťaťa je možné získať od inštruktora danej skupiny bezprostredne po skončení výukovej hodiny. Kurzy sa konajú aj počas prázdnin, štátnych sviatkov a voľných dní, okrem Veľkonočného pondelka. V prípade dlhodobého ochorenia alebo vymeškania (tj. 3 po sebe vymeškané lekcie v prípade kurzu 1x do týždňa a 5 po sebe vymeškaných lekcií v prípade kurzu 2x do týždňa) je po dohode s manažmentom možnosť presunutia hodín do ďalšieho kurzu, alebo využitie zostatkovej sumy na iné služby, okrem konzumácie v kaviarni. V tomto prípade je potrebné doniesť potvrdenie od detského lekára. V prípade dlhodobého ochorenia nájdete individuálne riešenie situácie s manažérom prevádzky.

Prečo začať

Tento špecifický kurz je určený hlavne pre deti predškolského veku od 3,5 roka a malých školákov. Predplavecká a základná plavecká výučba detí v tomto veku predstavuje tvorivú činnosť, ktorá bude úspešná v prípade, že sa najviac priblíži ich pohybovým schopnostiam. Cieľom kurzu je oboznámiť deti s vodným prostredím, získať k nej kladný vzťah, prehlbovať skúsenosti detí vo vode a s pomocou pomôcok pod vedením skúsených plaveckých trénerov oboznamovať sa s jednotlivými plaveckými zručnosťami, plaveckými štýlmi a rozvíjať ich, napr.:

  • nádychy a výdychy do vody, rôzne skoky do vody, ponáranie
  • orientácia vo vode, adaptácia na prostredie bazéna a práca v kolektíve
  • splývanie v polohe na bruchu a chrbte, práca s plaveckými pomôckami
  • koordinácia pohybu jednotlivých častí tela a dýchania
  • nácvik jednotlivých plaveckých štýlov

Prirodzené pohyby vo vode podporujú správny vývoj motoriky a nárast sebavedomia dieťaťa vo vodnom prostredí.

Kontakt

Kontakt

tel.: 0911 215 158
email: fitklub@fitklub.sk

Kontakt

Na stiahnutie