Fitklub Hurbanka na FacebookuFitklub Hurbanka baby plávanie na FacebookuAko sa k nám dostanete

Hry vo vode

Hry vo vode od 2,5 roka

HRY VO VODE POZASTAVENÉ DO NEURČITÉHO TERMÍNU! 

Milí rodičia, 

od septembra 2016 sme otvorili nový koncept kurzu plávania pre deti vo veku 2,5 - 4 roky - HRY VO VODE.

Kurz je vhodný pre úplných začiatočníkov ako aj pre skúsenejších plavcov z baby plávania. Počas kurzu je dieťa celú dobu vo vode s rodičom. Do kurzu je možné sa prihlásiť kedykoľvek, pokiaľ je voľná kapacita.

V prípade záujmu sa môžete objednať na ukážkovú lekciu zdarma (len v prípade voľnej kapacity), je potrebné zaslať mail na hryvovode@fitklub.sk  (meno dieťaťa,  dátum narodenia, mobilné číslo a email

 

Základné info:

- kurz prebieha v nasledovných termínoch:  

Pondelky:  16:40 - 17:20, 17:20 - 18:00, 18:00 - 18:40

Stredy:  16:40 - 17:20, 17:20 - 18:00, 18:00 - 18:40

- 1 skupinka = inštruktor + max 6 detí + max 6 rodičov

- 1 lekcia = 40 min. plávanie (rozcvička na suchu, asistované plávanie, voľný program) + 5 min. vírivka (na zohriatie)

- 1 kurz = 5 lekcií, ktoré je potrebné minúť do 7 týždňov od nástupu na kurz

- cena kurzu je 40

- v prípade záujmu je možné sa objednať na ukážkovú lekciu, ktorá je zdarma 

Prečo VODNÉ SAFARI?

Ak malo vaše dieťa doteraz skúsenosť s vodným prostredím, tak to bolo výlučne s asistenciou rodiča alebo dospelej osoby. Do veku 2 rokov sme sa sústredili na upevnenie väzby dieťatka na maminku alebo otecka a pomocou tejto väzby vytvoriť pozitívny vzťah k vodnému prostrediu. Bábätko si pomocou úzkeho kontaktu s najbližšou osobou vypestovalo rešpekt pred vodou a naučilo sa reagovať na rôzne situácie. Využívali sme na to všetky zmysly dieťatka - spievali sme mu, objímali, hladkali ho, polievali vodou, hrkali hrkálkami ...

V období 2 rokov to však vaše dieťa začne čoraz viac ťahať k samostatnosti a chce ju prejavovať všade, aj vo vode. Pomaly začne dočahovať špičkami nožičiek na dno bazéna a to mu dodá ešte viac istoty, vydať sa na výskumnú cestu samé.

Kurz hry vo vode postupným zvyšovaním náročnosti jednotlivých úloh a hier vedie k čoraz väčšej samostatnosti dieťaťa vo vodnom prostredí. Využívame narastajúcu súťaživosť a fyzickú aj mentálnu zdatnosť dieťaťa. Koncept VODNÉ SAFARI je založený na využívaní nafukovacích zvieratiek, podľa ktorých deti napodobňujú ich pohyby a správanie. Tým sa snažíme upútať ich pozornosť a prirodzeným spôsobom namáhať konkrétne svalové partie alebo iné zmysly. Tento kurz je veľmi dobrou prípravou na ďalšie kurzy plávania, kde sa vyžaduje samostatnosť dieťaťa a žiadny kontakt s rodičom.

Prečo plávať?

Ideálny spôsob ako spestriť denný režim dieťatku a rodičom a prehĺbiť vzájomný vzťah - hlavne otecko - dieťa. Spôsob ako zvýšiť obranyschopnosť - otužovanie dieťaťa i rodiča. Možnosť naučiť sa manipulovať s dieťatkom vo vode, predvídať a správne reagovať.

Význam plávania

Voda je pre dieťa priateľským a známym prostredím už od obdobia vnútromaternicového vývoja, nadľahčuje ho a umožňuje mu vykonávať pohyby zodpovedajúce jeho povahe a nálade. Prirodzeným spôsobom posilňuje rôzne svalové skupiny, pohyb vo vode napomáha k odstráneniu rôznych nedostatkov a chýb držania tela. Plávaním, pohybom, otužovaním i dostatočným pohybom vonku, prispieva k fyzickej zdatnosti. Ponúka nové vnemy a zážitky, poskytuje podnety pre rozvoj sociálneho správania. Pohyb vo vode priaznivo ovplyvňuje srdcovo–cievny systém. Skvalitňuje sa dýchanie, zmenšujú chronické problémy dýchacích ciest. Voda príjemne unavuje – podporuje chuť do jedla. Vplyvom pohybu dolných končatín sa zlepšuje črevná peristaltika, deti menej trpia bolesťami bruška, podpora všestranného rozvoja (hrubá a jemná motorika, rozvoj reči, emocionálne, pamäťové  a myšlienkové schopnosti)

Od kedy?

Od 2,5 do 4 rokov, potom  odporúčame navštevovať naše kurzy plávania.

Kde?

V bazéne určenom len pre deti, ktorý spĺňa kritéria pre pobyt detí vo vode. (rozmer 8m x 4m, hĺbka vody 0,8 m, teplota vody 29 °C)

Hry vo vode od 2,5 roka
Kontakt

Kontakt