Fitklub Hurbanka na FacebookuFitklub Hurbanka baby plávanie na FacebookuAko sa k nám dostanete

Club card

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Využívate Vy alebo Vaši blízky naše služby pravidelne? Zakúpte si našu Klubovú kartu Club Card Fitklub Hurbanka a ušetrite!

Karta je vhodná aj ako darček a určite poteší každého milovníka vody, vodných športov a sáun. Pre viac informácií nás kontaktujte.

Princíp vernostného programu Club Card Hurbanka

Vernostný program je určený pre všetkých našich zákazníkov, ktorí využívajú naše služby počas našich otváracích hodín. Podľa nabitého kreditu dostane vopred určenú zľavu na vopred určené služby.

Podmienky členstva a prihlásenie

Držiteľom Club Card Hurbanka sa môže stať každá osoba staršia ako 18 rokov vrátane, ktorá súhlasí s podmienkami členstva potom, čo odovzdá riadne vyplnenú a podpísanú prihlášku.  Každá osoba môže podať len jednu prihlášku, viacnásobné členstvo nie je možné. Vyplnením a podpísaním prihlášky súhlasí s podmienkami členstva a vyhlasuje, že sa s nimi oboznámil.

Používanie karty

Po odovzdaní vyplnenej prihlášky dostane nový člen ihneď našu klubovú kartu so svojim menom.  Záloha za vydanie novej karty Club Card je 5€. Po jej nabití ju môže hneď používať.    V prípade straty karty môže člen Club Card požiadať o vydanie novej karty za poplatok 5€.  Informácie o vydaní novej karty (jej zablokovaní) za stratenú kartu je možné získať na našich telefónnych číslach. V prípade záujmu môže jednu kartu využívať aj viac osôb (manželia, súrodenci, kamaráti) s tým, že vždy musí prísť majiteľ karty. Club Card Hurbanka je možné platiť nielen naše služby, ale aj konzumáciu v našej kaviarni a tak nepotrebujete u nás hotovosť. Na konzumáciu v kaviarni a doplnkové služby sa nevzťahuje žiadna zľava.

Nabíjanie a platnosť

Kartu si môžete kedykoľvek nabiť na kredit z ktorého sa vám bude odrátavať suma podľa využitých služieb. Pri nabití karty nad 80€ získavate automaticky zľavu 30% na naše služby (bazény, fínska sauna, vírivka). Pri nabití karty nad 50€ získavate automaticky zľavu 20% na naše služby (bazény, fínska sauna, vírivka). Pri nabití karty nad 20€ získavate automaticky zľavu 10% na naše služby (bazény, fínska sauna, vírivka ). Všetky naše služby môžete využívať len počas otváracích hodín pre verejnosť. Nápoje a konzumáciu na kaviarni môžete využívať Club Card kedykoľvek počas našich otváracích hodín. Platnosť Club Card Hurbanka je jeden rok, v prípade, že si nabijete kredit cez prelom mesiaca júl (zavreté) bude vám automaticky predĺžená platnosť o jeden mesiac.

Club Card Hurbanka  - Iné marketingové aktivity

Podpisom tohto prihlasovacieho formulára udeľujete spoločnosti FIT KLUB, s.r.o. v súlade s ustanovením § 11 zákona o ochrane osobných údajov súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov uvedených v tomto prihlasovacom formulári na nasledujúci účel: Zasielanie ponúk služieb poskytovaných spoločnosťou FIT KLUB, s.r.o.  a to telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom SMS alebo MMS správ. V zmysle zákona o ochrane osobných údajov máte právo na základe písomnej žiadosti namietať voči využívaniu a poskytovaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku.

Spoločné ustanovenia o ochrane osobných údajov

Spoločné ustanovenia o ochrane osobných údajov sa vzťahujú na osobné údaje spracúvane v našom informačnom systéme - Členstvo vo vernostnom programe Club card Hurbanka ako aj na osobné údaje spracúvané v našom informačnom systéme - Iné marketingové aktivity.

Spoločnosť FIT KLUB, s.r.o. týmto vyhlasuje, že osobné údaje uvedené v tomto prihlasovacom formulári použije len na vyššie uvedené účely. Vaše údaje nebudú poskytované tretím stranám a sprostredkovateľom v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.

Poskytnutie vašich osobných údajov je dobrovoľné a spoločnosť FIT KLUB, s.r.o. ako prevádzkovateľ nemá právny nárok na ich získavanie. Máte právo na informácie, odpis, opravu vašich osobných údajov vedených v našom informačnom systéme a to v sídle spoločnosti na telefónnej linke 043/428 72 90, alebo emailom fitklub@fitklub.sk. Osobné údaje, ktoré poskytnete spoločnosti FIT KLUB, s.r.o. prostredníctvom tohto prihlasovacieho formulára musia byť pravdivé, a v prípade ich zmeny ste povinný o ich zmene bezodkladne nás informovať.

Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujete na dobu neurčitú a máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať formou písomného oznámenia zaslaného na adresu našej spoločnosti.

Club card
Kontakt

Kontakt

FIT KLUB, s.r.o.
ZŠ Hurbanova – Plaváreň
036 01 Martin
IČO: 31639577
IČ DPH: SK2020435549

email: fitklub@fitklub.sk