Fitklub Hurbanka na FacebookuFitklub Hurbanka baby plávanie na FacebookuAko sa k nám dostanete

Baby plávanie

Základné informácie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRE BABY PLÁVANIE

Pred lekciou

Pred prvým kurzom je potrebné absolvovať informačné teoretické stretnutie rodičov s inštruktorkou, na ktorom budú rodičia oboznámení s prevádzkovým poriadkom, metodikou plávania, hygienickými a bezpečnostnými zásadami. Lekcie sa môže zúčastniť iba dieťa riadne prihlásené na základe podpísanej a vyplnenej prihlášky a prehlásenia (odovzdať pred prvou lekciou). Lekcie sa môžu zúčastniť iba zdravé deti a rodičia. Osoby choré, trpiace vlasovými, kožnými či inými prenosnými chorobami, osoby pod vplyvom alkoholu a zahmyzené majú prísny zákaz vstupu na lekciu.

Pokiaľ by rodič alebo osoby vstupujúce do priestoru bazéna javili známky ochorenia, je inštruktorka oprávnená zrušiť lekciu dieťaťa a to bez nároku na náhradu!

Dojčiť, prípadne dať dieťaťu plastovú fľašu s nápojom je možné vo všetkých priestoroch. V priestoroch bazéna, šatne, sauny a oddychovej miestnosti je zakázané jesť! (piškótky, chrumky, ovocie...) a nosiť akékoľvek sklenené predmety!

Pred vstupom do bazéna

Každý účastník prichádza do šatne cca 20 minút pred zahájením lekcie. Na kaviarni si vyzdvihnete kľúč od skrinky na základe Club Card HURBANKA s menom dieťatka. Kočíky sa odkladajú na vyhradené miesto, kľúč na uzamknutie kočíka si môžete vyzdvihnúť na kaviarni. Za odložené veci neručíme, vo vlastnom záujme si svoje veci, vrátane obuvi, riadne zamykajte do skriniek, cenné vecí si môžete uschovať u prevádzkovateľa.

Pred vstupom do bazéna je nutné použiť toaletu a dôkladne sa umyť bez plaviek detským mydlom (sprchové gély výrazne znečisťujú a kalia vodu v bazéne). Tzv. biologický odpad z tela človeka, teda odlupujúce sa šupiny kože, mikroflóra na slizniciach genitálií, konečníku a proces potenia môže  výrazne znečistiť vodu, v ktorej budú plávať bábätká. Pred vstupom do bazéna je nutné sa odlíčiť a dlhé vlasy zopnúť. Plavky musia byť pred každou lekciou riadne vyprané (u pánov sú vhodné plavky bez vreciek - nie krátke alebo 3/4 nohavice!). V prípade spoločného potápania je nutné si umyť vlasy šampónom, alebo použiť plaveckú čiapku. Po každom použití WC je potrebné sa osprchovať . Pred zahájením lekcie dieťa preventívne posadíme na nočník. Po použití nočníka je potrebné vyliať nočník na toalete a opláchnuť pod tečúcou vodou. V prípade, že dieťatko použije nočník počas lekcie, je povinné ho osprchovať pred  opakovaným vstupom do bazéna. Deti sa nesmú pohybovať bez plienky a samé, dieťa nikdy nenechávame bez dozoru. Dieťatko osprchujeme v sprchách pri malom bazéne, následne použijeme plaveckú plienku alebo oblečieme plavky. Sprchovanie je dobré zakončiť nie príliš teplou vodou, aby dieťa nešlo do bazénu rozohriaté.

Počas lekcie

Každé dieťa musí ísť do bazéna v sprievode jedného rodiča, prípadne rodičom poverenej dospelej osoby.
  5 minút pred začatím lekcie sa maminka s dieťatkom pripravuje na lekciu na schodíkoch malého bazéna. Treba si uvedomiť, že vaše meškanie nie je príjemné pre ostatných ale ani pre vaše dieťa.
Lekcia vo vode trvá max. 30 minút (hry vo vode 40min.) , o jej dĺžke rozhoduje inštruktorka, podľa správania sa detí. Lekcia sa delí na úvodnú časť – rozplávanie a opakovanie naučených činností, hlavnú časť – oboznámenie sa s novými cvičeniami, záverečnú časť – vyplávanie, upokojenie, relaxácia.
Nikdy dieťatko do ničoho nenútime, neustále s ním udržujeme slovný kontakt, usmievame sa. Vždy sledujeme svoje dieťatko. Ak sa chceme pozrieť na činnosť iného dieťatka, v prvom rade zabezpečíme bezpečnosť svojho bábätka.
Vo vode sa používajú pomôcky a hračky, podľa nariadenia vlády SR č.252/2006Z.z.§11/9. Pomôcky, podložky a hračky sa pravidelne čistia a dezinfikujú (k dezinfekcii sú používané len také prostriedky, ktoré sú svojim  zložením vhodné i pre exponované pracoviská), preto nenoste vlastné hračky do bazéna, aj kľúčik od skrinky je do bazéna brať zakázané.
Ak príde v priebehu hodiny pri potápaní k uvoľneniu soplíka z nošteka dieťaťa, utierame nos do papierovej vreckovky, ktorá je pripravená v uzavierateľnej škatuľke na okraji bazéna, špinavú vreckovku odhodíme do pripravenej nádoby.
Doprovod, ktorý ide s vami na bazén, je povinný si umyť chodidlá alebo použiť vhodnú čistú obuv do mokrého prostredia.
Videozáznam, alebo fotenie je povolené len na súkromné účely.
Pri prípadnom znečistení vody dieťaťom je prevádzka prerušená.

Inštrukcie po kúpaní

Plienku a plavky nikdy nevyzliekajte priamo v bazéne, ani pri bazéne, nežmýkajte ich do bazénovej vody. Plienku do vody je potrebné vyzliecť ešte pred sprchovaním. Použité plienky dávajte do košov na to určených.
Po skončení lekcie je nutné dieťa riadne umyť vhodným sprchovým gélom, odstrániť zvyšky chlórovej vody, osušiť, natrieť telovým mliekom, alebo olejom a zabezpečiť proti nachladnutiu, ušká detí je nutné vysušiť  tampónikmi z buničitej vaty, ktoré sú k dispozícii. Po osušení dáte dieťaťu suchú plienku a presuniete sa do sauny.
Prosíme odkladajte po svojich deťoch hračky.

Saunovanie

Saunovanie je vlastne prehriatie tela horúcim vzduchom a následné  ochladzovanie chladným vzduchom alebo vodou . (v prípade dojčiat a batoliat znamená ochladzovanie pobyt v oddychovej miestnosti). Saunovanie dojčiat a batoliat nie je len módnou záležitosťou, je odrazom zdravého životného štýlu.
Dôležité je saunovať sa aspoň 1x týždenne, tento rytmus je potrebný kvôli tomu,  že hladina imunoglobulínu A, ktorý chráni sliznice dýchacích ciest pred infekciou, má vrchol svojho pôsobenia 6 dní.
U detí vyvoláva striedanie tepla a chladu lepšie prekrvenie orgánov, končatín a svalov, posilňuje sa ich srdce a krvný obeh a v neposlednom rade sa aktivuje ich imunitný systém. Zriedkavejšie trpia na katary dýchacích ciest, bronchytídu a chrípku. Pobyt v saune pôsobí preventívne aj pri slabej koncentrácii, nervozite, nespavosti a agresivite.

Dieťa môže vstúpiť do sauny len v doprovode rodiča. Do sauny vstupujeme zásadne bez šľapiek a plaviek – rodič zabalený iba v osuške, dieťa má na sebe suchú plienku (mokré plavky znehodnocujú zariadenie sauny a vzduch). Tampóniky je potrebné deťom z ušiek vybrať pred vstupom do sauny!

V saune je prísny zákaz konzumovať akékoľvek jedlo, dieťatku môžeme  dať len piť z plastovej fľaše, prípadne ho nadojčiť. Do sauny nenosíme žiadne iné predmety, ani hračky a plavecké pomôcky.

Čas saunovania detí závisí od veku: batoľatá maximálne 3 minúty, staršie detičky maximálne 10 minút (deti sa zahrievajú rýchlejšie vzhľadom k tomu, že majú väčší telesný povrch ako dospelí (až 6-násobne)  Pobyt v saune sa nemeria minútami, ale pocitmi dieťatka. Sledujte reakciu dieťatka na teplo – ak je nekľudné, vezmite ho do náručia, ak je veľmi nervózne, odíďte s ním ochladiť sa. Je tiež dobré, ak dieťatko sedí v saune rodičovi na kolenách, redukuje sa tým prijímanie tepla a predchádza prehriatiu detského organizmu.

Po odchode zo sauny dieťa pomaly ochladzujte pobytom v oddychovej miestnosti. Dieťa zabaľte do osušky, alebo župana a nechajte ho oddychovať. Nezabúdajte na to, že hoci sa dieťa rýchlejšie zahreje, rýchlejšie aj vychladne!

Po použití sauny sa presunieme do šatne, kde sa oblečieme. Po skončení saunovania odporúčame dodržať aklimatizačnú dobu  15 minút až 20 minútv priestoroch kaviarne, kde je možné dieťatko nakŕmiť v pripravených detských stoličkách.

Porušenie jednotlivých ustanovení prevádzkového poriadku oprávňuje inštruktorku k vyradeniu účastníka z kurzu bez nároku na náhradu!

Kontakt

Kontakt

email: fitklub@fitklub.sk

Kontakt

Na stiahnutie